MENY

Disputas om koreografi og notasjon

Johan Jutterström har utforsket et musikalsk koreografisk materiale som framføres av ensembler bestående av musikere og dansere, men uten musikkinstrument.

Torsdag 6. desember vil Johan Jutterström disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger. Han har sett på hvordan en koreografisk tilnærming utfordrer musikknotasjon, og hvordan musikalsk struktur forstås og kommuniseres gjennom notasjon. Videre har han sett på hvordan den koreografiske tilnærmingen endrer de tidsmessige parameterne for musikk og rommets rolle i en musikalsk sammenheng. 

 Johan Jutterström forsvarer avhandlingen:

 «Ng revisited»

Alle interesserte ønskes herved velkommen til disputas.

Disputas holdes i Lille konsertsal, Fakultet for utøvende kunstfag, Bjergsted.

 

 

Johan Jutterström disputerer ved Fakultet for utøvende kunstfag. Foto: Johan Jutterström.

Johan Jutterström disputerer ved Fakultet for utøvende kunstfag. Foto: Johan Jutterström.