Et profilbilde

Førsteamanuensis
Stein Andreas Bethuelsen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Stein Andreas Bethuelsen", "tel": "Telefon: 51831025", "email": "stein.a.bethuelsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for matematikk og fysikk
Hjemmeside http://www.ux.uis.no/~steinab/

Forskningsområder

Hovedvekten av forskningen min omhandler matematisk beskrivelse av komplekse systemer der mange komponenter samhandler, og analysen av deres asymptotiske oppførsel. Til dette benytter jeg meg hovedsakelig av teori fra diskret sannsynlighetsteori og matematisk statistisk mekanikk. Modellene jeg jobber mest aktivt med har anvendelsesområder blant annet innen fysikk og biologi (slik som virrevandringer i dynamiske stokastiske omgivelser) og spredning av infeksjoner på nettverk (slik som SIS modellen). 

Jeg er med i forskningsnettverket - Stochastic Processes on Evolving Networks, finansiert av det tyske forskningsrådet (DFG).

Utvalgte publikasjoner

On projections of the supercritical contact process: uniform mixing and cutoff phenomenon. Accepted. 

One-sided continuity properties for the Schonmann projection (with Diana Conache) Journal of Statistical Physics, 172(4), 1147--1163, 2018.

The contact process as seen from a random walk 
ALEA, Lat. Am. J. Probab. Math. Stat. 15, 571?585, 2018.

Stochastic domination in space-time for the contact process (with Rob van den Berg). Random Structures Algorithms, 53(2), 221?237, 2018.

Law of large numbers for random walks on attractive spin-flip dynamics (with Markus Heydenreich) Stochastic Processes and Applications 127(7), 2346-2372, 2017.

Absolute continuity and weak uniform mixing for random walk in dynamic random environment (with Florian Völlering). Electron. J. Probab. 21, no. 71, 1-32, 2016.

Alle mine publikasjoner og preprints er tilgjengelige på ArXiv.

Pågående forskning


Arbeidserfaring

  • 2012-2016: PhD-stipendiat, Universiteit Leiden.
  • 2015-2016: Forskningsopphold, LMU Munich.
  • 2016-2018: Postdoktor, TU Munich.
  • 2018-             : Førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Bethuelsen, Stein Andreas (2019). Loss of memory and the cutoff phenomenon for the contact process. 2019-06-18 - 2019-06-20.
  • Bethuelsen, Stein Andreas (2019). Loss of memory for the contact process. 2019-09-04.
  • Bethuelsen, Stein Andreas (2019). Modelling complex networks. 2019-11-06.
  • Bethuelsen, Stein Andreas (2019). On current and future research projects. 2019-04-11 - 2019-04-12.
  • Bethuelsen, Stein Andreas (2019). On projections of the supercritical contact process: uniform mixing and cutoff phenomenon. 2019-02-28.
  • Bethuelsen, Stein Andreas (2019). On spatial vs temporal descriptions of stochastic processes. UiO; 2019-12-10.