MENY

Reisebrev fra Aalborg - Danmark

PROFRES-kandidat Ann-Torill Tørrisplass deltok på Nordic Sociological Association Conference i august 2018.

Kjære PROFRES!


Tirsdag 7. august 2018, la jeg og tre andre fra Nord universitet ut på reisen til Aalborg, Danmark og Nordic Sociological Association Conference. Temaet på konferansen var “The Global North – Welfare policies, mobilities, inequalities, and social movements”, et tema som passer mitt doktorgradsprosjekt veldig godt.

Jeg deltok på IE-gruppesesjonene, hvor jeg på fredag presenterte førsteutkastet til et bokkapittel jeg skriver sammen med min hovedveileder, Janne Breimo, til en nordisk antologi om Institusjonell etnografi. Bokkapitlet vårt har så langt tittel: Actor-Network Theory and Institutional Ethnography - Combining a material focus with a people-centered approach. Kort fortalt handler kapitlet om at vi søker å øke fokuset på det “materielle “ i IE-studier innen velferdssektoren:

Institutional ethnography (IE) and Actor-Network theory (ANT) are both epistemological attempts to better capture the complexity of our world (Bosco, 2006). Their contribution to sociology has been widespread and much applied. Yet, scholars rarely compare and discuss how a combination of the two traditions could contribute to the development of the approaches and to our discipline as such. ANT is widely used within technology and environmental science, whilst IE has won great popularity in the field of welfare research (broadly defined). Our aim with this chapter is to illustrate how a combination of these two perspectives could be beneficial, putting a larger focus on the significance of the material, while still holding on to people’s experiences and standpoint when mapping and investigating the Nordic welfare system.

På fredag var de fleste som deltar i bokprosjektet samlet, og vi gikk gjennom samtlige kapitler. Jeg og Guro Wisth Øydgard ble igjen i Aalborg til søndag morgen, og benyttet lørdag til å diskutere og jobbe videre med bokkapitlene våre. Vår tanke var at vi i etterkant av innspillene i plenum kunne få inspirasjon til hvordan veien videre skal gå, og vi fant dette veldig nyttig.

Ut over det rent faglige på konferansen, deltok vi også på konferansemiddag på onsdag kveld. Denne var lagt til Musikkens Hus. Etter middagen var det leid inn DJ og det ble bokstavelig talt danset på bordet.

Jeg vil benytte anledningen til å takke PROFRES for midler til å dra på denne konferansen.

Vennlig hilsen

Ann-Torill Tørrisplass

 

 

 

 

Keynote Guy Standing forleser på Nordic Sociological Association Conference, Aalborg.

Keynote Guy Standing forleste om blant annet borgerlønn og «Basic Income Earth Network (BIEN). Foto: Ann-Torill Tørrisplass