MENY

Samfunnssikkerhetskonferansen 2019

Velkommen til årets Samfunnssikkerhetskonferanse! Hovedtemaet på 2019-konferansen er Lokalt ansvar for nasjonal sikkerhet.

Programkomiteen for Samfunnssikkerhetskonferansen 2019 har gleden av å invitere til den eldste og faglig bredeste Samfunnssikkerhetskonferansen i Norge, torsdag 3. januar 2019 ved Universitetet i Stavanger. En konferanse om samfunnssikkerhetsforskning, beredskap og nye trusselbilder.

Samfunnssikkerhetskonferansen 2019 er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Rogaland, Sør-Vest politidistrikt, NATO JWC, Stavanger Universitetssykehus – Helse Stavanger og Universitetet i Stavanger. Dette er en konferanse hvor tverrfaglighet og forholdet mellom praksis og forskning har hovedfokus.

Vitenskapelig ansatte presenterer aktuell forskning og sentrale samfunnsaktører innen samfunnssikkerhetsområdet deler sine erfaringer og vurderinger under temaet "Lokalt ansvar for nasjonal sikkerhet". Dette tema/problemstilling belyses fra tre ulike vinkler
 

I Forebygging av voldelig ekstremisme og sikring av offentlige rom: Har aktørene den kunnskapen de trenger?

 • Forebygging av voldelig ekstremisme - et lokalt ansvar ved sjef PST Marie Benedicte Bjørnland 
 • Lokal forebygging - hvem kan og vil? ved professor II UiS/SEROS og sjef for Institutt for Strategi ved det danske Forsvarsakademiet Anja Dalgaard-Nielsen
 • Hva skal forebygges? Den nødvendige begrepsavklaringen ved førsteamanuensis OsloMET -storbyuniversitetet Lars Gule
 • Risikobasert sikring ved leder av Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS)/UiS Sissel Haugdal Jore
 • Balancing Local Needs with Safety Needs: Manchester and UiS case studies ved førsteamanuensis UiS/SEROS Tegg Westbrook 

II Sivilt - militært samarbeid: Lokalt samfunnsansvar for nasjonal sikkerhet

 • Kan erfaringer fra den kalde krigen være til nytte nå? ved forfatter/stortingsrepresentant Erlend Larsen
 • Trident Juncture - også en øvelse for den sivile helsetjenesten ved prosjektleder Helse Stavanger Olav Østebø
 • ​Trident Juncture og veien videre med totalforsvaret i Norge ved ass. direktør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB), Per Brekke

III Digitalisering og fake news - utfordringer for lokalt samfunnssikkerhetsarbeid

 • Finansnæringen, effektivisering og IKT-sikkerhet ved direktør for betalingsformidling, digitalisering og banksikring i Finans Norge Jan Digranes
 • From Trump to Brexit: Science and risk policy in the fake news era, ved professor UiS/SEROS  Frederic Bouder 
 • Cybersikkerhet: Hva er det, hva er utfordringene og hva gjør vi nasjonalt og internasjonalt? ved  forsker Norsk utenrikspolitisk institutt(NUPI) Lilly Pijnenburg Muller

Konferansen henvender seg til alle som arbeider innen beredskap og samfunnssikkerhetsområdet.

Pris NOK 2.400,-. For studenter innen samfunnssikkerhet og beredskap/arrangørorganisasjoner 
NOK 350,-. Påmelding nå

Følg gjerne vårt vitenskapelige fagmiljø innen samfunnssikkerhet @SEROS_UIS.

Les mer om konferansen her.

Er det noe du lurer på, ikke nøl med å ta kontakt.

illustrasjonsfoto