MENY

Disputas om transportmekanismer i auka oljeutvinning

Tirsdag 8. januar 2019 vil Oddbjørn Mathias Nødland disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Nødland forsvarer avhandlinga «Core scale modelling of EOR transport mechanisms».

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er «CO2 Sequestration in Geologic Formations».

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing og sjølve disputasen frå kl. 12.15.

Leiar for disputasen er professor Vidar Hansen ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).