MENY

Innsynkning av krittbergarter ved flømming

Wenxia Wang disputerte for doktorgraden ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS, torsdag 4. oktober. Tema for arbeidet var økt oljeutvinning fra krittbergarter.

Tittelen på avhandlingen er Geological and engineering aspects of chemo-mechanical compaction during flooding experiments on high-porosity chalks. Chemo-mechanical behaviour and compositional changes based on comparative study of five outcrop chalks.

Hovedveileder i doktorgradsarbeidet var professor Merete Vadla MadlandDet nasjonale IOR-senteret ved UiS.