MENY

Risiko i komplekse systemer

Anders Jensen disputerte til doktorgraden ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS, torsdag 16. august. Tema var identifisering og analyse av risiko i komplekse systemer.

Tittelen på avhandlingen er Contributions to hazard/threat identification and analysis in complex systems.

Hovedveileder var professor Terje Aven ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.