MENY

Seismiske data brukt i tolkning av avvik

Sayyid Suhail Ahmad disputerte til doktorgraden ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS, onsdag 26. september. Tema var bruk av seismiske data i analyse av lavfrekvente avvik.

Ahmad forsvarte avhandlingen Analysis of low-frequency anomalies and their possible explanations using broadband seismic data acquired in the Norwegian North Sea.

Sayyid Suhail Ahmad disputerte 26. september.

Sayyid Suhail Ahmad disputerte 26. september.