MENY

Marina Sletten

Marina Sletten er doktorgradsstipendiat ved Universitet i Stavanger, men også med tilknytning til Høgskolen i Østfold. Hun forsker på kunnskapsbasert praksis i barnevernet.

Dette innebærer bruk av standardiserte verktøy i barneverntjenesten og hvordan profesjonsutøverne, sosialarbeidere ansatt i barneverntjenesten, erfarer at dette påvirker egen profesjonsrolle. Dette forskningsprosjektet ser spesielt på bruk av kartleggingsverktøyet, ‘Kvello malen’ og veiledningsprogrammet ‘Circle of Security’ (COS). Standardiserte verktøy brukes i økende grad i barneverntjenesten. Dette er som følge av et ekstern press om å effektivisere og øke kvaliteten i tjenesten. Samtidig som det også er flere barnevernsarbeidere som tar til orde for bruk av standardiserte verktøy for å bistå dem i å håndtere kompliserte saker.  

Studiens siktemål er å få økt kunnskap om hvordan standardiserte verktøy, slik som ‘Kvello’ og ‘COS’ blir adaptert til praksis av de profesjonelle i organisasjonen og hvordan dette påvirker profesjonsrollen. Det er i den sammenheng tre forskningsspørsmål som søkes belyst: Hvordan verktøyene ‘Kvello’ og ‘COS’ samsvarer med konseptet kunnskapsbasert praksis, hvordan og hvorfor verktøyene blir adaptert og oversatt i praksis av profesjonsutøverne, og sist, hvordan standardiserte verktøy påvirker profesjonelt arbeid.

Dette er en kvalitativ case studie som består observasjon, intervju og dokumentanalyse i to barneverntjenester. Marina skriver en artikkelbasert avhandling. Hun har foretatt datainnsamlingen og er nå i ferd med analyse og skriving av første artikkel.

Marina Sletten