Et profilbilde

Førsteamanuensis
Ingri Dommersnes Jølbo { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Ingri Dommersnes Jølbo", "tel": "", "email": "ingri.d.jolbo@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2018). Andrespråksskriving på norsk: teksten, konteksten og skriveren. I: Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202584702. s. 336-351.
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2016). "Å skrive seg et rom" En studie av aktørskap i andrespråkstekster. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. Volum 32. Hefte 1/2. s. 5-30.
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2015). Å finne sin stemme. Plagiering og polyfoni i andrespråkstekster.. I: Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer.. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-48966-3. s. 127-138.
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2014). Identitetskonstruksjoner i andrespråkstekster til elever med somalisk språkbakgrunn. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. ISSN 0809-9227. Volum 9. Hefte 2. s. 73-97.
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2016). Identitet, stemme og aktørskap i andrespråksskriving. En undersøkelse av skriving som meningsskaping blant elever med somalisk bakgrunn i norskfaget i grunnskoleopplæringen for minoritetsspråklig bakgrunn. 07 Oslo AS.
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2018). Akademisk andrespråksskriving i kompletterende lærerutdanning. Universitetet i Oslo; 2018-10-11 - 2018-10-12.
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2018). Multilingual Meetings in the Norwegian Classroom. Experiences from Multilingual Preservice Teachers.. UiO/ MultiLing; 2018-09-27 - 2018-09-28.
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2017). Plagiering i et læringsperspektiv. Plagiering som en lærings- og utviklingsprosess i andrespråksskriving.. Høgskolen i Oslo og Akershus; 2017-02-16.
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2017). Å bli en skriver på et nytt språk.
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2016). Andrespråkselever med lite skolegang som skrivere i den norske skolen - utfordringer og muligheter.. PPT; 2016-11-15.
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2016). Anne Hvenekilde-forelesningen 2016: Andrespråksskriveren som meningsskaper. Identitet, stemme og aktørskap.. 2016-10-20.
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2016). Å skrive på et andrespråk. Normer for skriving, plagiering, læringsstrategier og identitetsutvikling.. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring NAFO; 2016-12-07.
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2015). Intertekstuelle ressurser og plagiering – en vei mot språkkompetanse i andrespråkskriving. Universitetet i Agder; 2015-11-25 - 2015-11-27.
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2015). Skriving på et andrespråk: Identitetskonstruksjoner i tekstene til elever med somalisk språkbakgrunn i norsk skole.. Utdanningsdirektoratet; 2015-05-28 - 2015-05-29.
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2014). Veien videre i andrespråksforskningen: komplekse identitetsperspektiver i andrespråksskriving. Universitetet i Stavanger; 2014-11-06 - 2014-11-07.
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2013). "Live kan snu seg som en kulle": Skriving i norskfaget blant elever med somalisk språkbakgrunn. Insitutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO; 2013-11-21 - 2013-11-23.
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2013). Skriving på et andrespråk - identitet, aktørskap og stemme. Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet; 2013-06-13 - 2013-06-15.
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2012). Skriving på et andrespråk. Høgskolen i Hedmark, avd Hamar; 2012-10-18 - 2012-10-19.