MENY

FEMINISME, SEKULARISME OG RELIGION – ET OMSTRIDT TEMA

Forsker Line Nyhagen (PhD) ved Loughborough University, UK, arbeider med spørsmål om religion og kjønn i skjæringsfeltet mellom sosiologi og statsvitenskap.

Hun har mottatt flere priser for sitt engasjement for undervisning og forskningsbasert formidling. I mars gjester hun Nettverk for kjønnsforskning ved UiS, og holder en åpen forelesning om temaet kjønn og religion.

"Historisk sett har både sekulære og religiøse kvinner kjempet for kvinners rettigheter og likestilling. Likevel er kvinnebevegelser i Vesten i hovedsak forstått som sekulære, og de antas å forkaste religion. I dette bildet anses religion som undertrykkende, mens sekularisme antas å fremme likestilling. I denne forelesningen problematiserer jeg forholdet mellom feminisme, sekularisme og religion via en diskusjon av sekulære feministiske syn på kvinner og religion, og av religiøse kvinners syn på sekulær feminisme. Jeg argumenterer for et feministisk standpunkt som forsvarer både religiøse og sekulære kvinners stemmer og deltakelse i demokratisk dialog og beslutningstaking."

Gjesteforsker Dr Line Nyhagen, Loughborough University, England