MENY

Programme PROFRES gathering March 2019

Nord University, 11 - 14 March 2019

Nord, campus Bodø Nord University, campus Bodø

Monday 11th of March

0800: Transport will be organized from the hotel to campus

0830-1130: PROFRES Kappe-/kapittelseminar (in Norwegian).

Rom: Regine Normann A11

 

0830-0915: Plenumsforelesning, Professor Johans T. Sandvin (Nord universitet)

Avhandlingens vitenskapelige forankring.

 

0930-1130: Fremlegg av kapittel/kappe:

Gruppe 1: Ann-Torill Tørrisplass (Nord). Foreløpig avhandlingstittel: «Barn på terskelen» - En institusjonell etnografi om velferdssystemets organisering av overgangen til voksenliv for enslige mindreårige flyktningjenter. Gransker: postdok May-Linda Magnussen, UiA, i fagteam med førsteamanuensis Åse Vagli, UiS, og førsteamanuensis Hasse Hauge, USN. Seminaret vil foregå på norsk. Rom: Regine Normann A11

Gruppe 2: Arve Lerum (UiS). Foreløpig avhandlingstittel: På sporet av akutte tvangsvedtak i barnevernet? Gransker: professor Terje Jostein Halvorsen, Nord, i fagteam med professor Reidun Follesø, Nord, og seniorforsker Esben Olesen, Nordlandsforskning. Seminaret vil foregå på norsk. Rom: 2443

1130-1230: Lunch, campus cantineen

1230-1600: Work in Progress/Tekster i prosess. Room: Regine Normann A11 (plenum)

Group rooms: 2410, 2418, 2429, 2430, 2431, 2432         

1630-1715: Candidates’ corner: "Surviving a PhD study". Organized by and for PROFRES candidates. Room: 2443

“Kappe-/kapittelseminar”, Work in Progress and Candidates’ corner are reserved for PROFRES candidates and researchers. Supervisors from Nord University are invited to attend where their candidates present text on Work in Progress.

 

19.00 -  PROFRES dinner at Hundholmen Brygghus. Adr.: Tollbugata 13

You are free to make your own way to the restaurant, or meet in the hotel lobby for a joint departure at 6.50 pm (10 minute walk).

 

Ph.d. course, Challenges and possibilities of technology in practice research (5 ECTS)  

 

Tuesday 12th of March

Room: Regine Normann (A11) both days

 

Course day 1.

0815: Transport will be organized from the hotel to campus

0845-0900: Welcome/introduction by Professor James N. McGuirk (Nord University)

0900-1030: Associate Professor Anne Tjønndal (Nord University)

Social Science faced with New Technology – using Facebook, Twitter and Instagram as data.

1030-1045: break

1045-1200:  Group work based on lecture themes. Rooms: 2429, 2431, 2433, E143, E254

1200-1300: lunch, campus cantineen

1300-1430: Professor Jan Gulliksen (KTH, Stockholm)

Machine-human interaction and practice research.

1430-1445: break

1445-1600: Group work based on lecture themes. Rooms: 2401, 2402, 2403, 2404, 2406, 2408

 

Wednesday 13th of March

Course day 2.

 

0830: Transport will be organized from the hotel to campus

0900-1030: Professor emeritus Gary Rolfe (Swansea University, UK)

Is technology ethically and critically neutral?

1030-1045: break

1045-1200: Group work based on lecture themes. Rooms: 1109,2119,2135,2138, E144, E254

1200-1300: lunch, campus cantineen

1300-1430: Professor Tim Highfield (Amsterdam University)

Social media for the practice of research and the research of practice

1430-1445: break

1445-1545: Group work based on lecture themes. Rooms: 2401, 2402, 2403, 2404, 2406, 2408

1545-1600: Conclusions. Professor James N. McGuirk (Nord University)

 

1830 -  PROFRES dinner at Scandic Havet – Restaurant Havneutsikten, first floor. Adr.: Tollbugaten 5

You are free to make your own way to the restaurant, or meet in the hotel lobby for a joint departure at 6.20 pm (10 minute walk).

 

Thursday 14th of March

0830: Transport will be organized from the hotel to campus

0900-1200: Academic workshop

Alternative 1:

0900-1200: How to make a scientific poster?

Room: 1111

 

A scientific poster is a popular method of presenting research findings, and most conferences include poster presentations in their program. A poster allows you to condense the aims, methods, results and conclusions of your research into a portable form of presentation. But how can you create and design your poster in the best possible way? Through this active workshop, led by graphic designer Kris Kommedal and Associate Professor Anne Kasèn, participants are invited to work on their own scientific posters.

 

Alternative 2:

0900-1200: Writing for journals

Room: Regine Normann (A11)

 

A significant percentage of contemporary PhD dissertations are article-based. While this model offers several advantages, it also poses significant challenges for research students. Among the latter, are the need to balance the integrity of the project with the demands and restrictions of academic journals. In this workshop Professor Linda L. Andersen (Roskilde University), Professor emeritus Gary Rolfe (Swansea University), and Professor Chris Green (Essex University) will share their experience as journal editors. They will address topics such as: preparing your work for submission, finding the right journal, tips for accommodating journal guidelines etc. They will also work hands on with draft manuscripts submitted by workshop participants in advance. The workshop will then evolve around these concrete examples in order to develop journal publishing skills. Candidates participating in this workshop will be expected to:

  • Share their draft abstracts/manuscripts
  • Peer-review these with one another and with the workshop organizers
  • Explain and justify why they believe certain journals may be the most suitable location for their work

Due to time restrictions, the workshop organizers have set a submission limit of five draft manuscripts. These will be accepted on a ‘first come, first served’ basis and must be sent at least two weeks prior to the start of the seminar. Candidates who have not submitted a manuscript are, of course, also welcome to attend.

 

1200-1300: lunch, campus canteen

 

1300-1545: Academic practice

Praksisforskning og kommunikasjon med ulike publikum

Rom: 2442 (NB! Nytt rom)

Ansvarlig: Førsteamanuensis Catrine T. Halås (SPK/Nord) og førsteamanuensis Ann Karin Orset (FLU/Nord)

Gjennom doktorgradsutdanningen skal studentene få nødvendige generiske ferdigheter som gjør dem i stand til å mestre forskning som håndverk i vid forstand. Dette innebærer både å skrive akademisk, og drive formidling til et bredt publikum. Ut over å forholde seg til det vitenskapelige samfunnet, må forskere også kunne kommunisere med ulike aktører i praksisfeltet og i samfunnet for øvrig.

I workshopen fokuserer vi på sammenhengen mellom hvorfor vi forsker, hvem vi skriver for og hvordan vi formidler vår forskning. Vi stiller spørsmålene: Hvem er interessenter i vår forskning? Hvilke utfordringer kan vi møte når vi skal imøtekomme forskersamfunnets krav til vitenskapelig (og helst engelsk) skriving, samfunnets etterspørsel etter nytte/impact, og praksisfeltets ønsker om anvendelig forskning?  Workshopen vil ta utgangspunkt i eksempler fra forskning på og med ungdom i risiko, der fortellinger, formidlet ved bruk av bilder og film, ble brukt til å formidle og for å engasjere ulike aktører til samtale om implikasjoner rundt forskning. I dialog med deltagerne på workshopen ønsker vi å diskutere og utforske hvorfor og hvordan fortellinger kan brukes som verktøy og virkemiddel i kommunikasjon med praksisfeltet.

Det legges til rette for samtaler om dilemmaer, utfordringer og muligheter i relasjon til deltakernes egne prosjekter, samt praktiske øvelser der vi arbeider med formidling av deltakernes prosjekter.

1530-1545: Summing up w/ Director of PROFRES Kristin Humerfelt

Academic workshop and Academic practice are reserved for PROFRES candidates and researchers.

1600: Transport will be organized from campus to the airport