MENY

Disputas om CO2-omdanning av metan

Mandag 21. januar 2019 vil Dori Yosef Kalai disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Kalai forsvarer avhandlinga «Promoted Hydrotalcite-Derived Nickel Catalysts for CO2 Reforming of Methane”».

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er «Technology for SynGas Production».

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing og sjølve disputasen frå kl. 12.15.

Leiar for disputasen er instituttleiar Øystein Arild, Institutt for energi- og petroleumsteknologi ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).