MENY

Disputas om psykotiske pasienters medisinbruk

Rafal Adnan Hashim Yeisen disputerer for doktorgraden ved Det helsevitenskapelige fakultet på Universitetet i Stavanger, onsdag 6. februar.

Yeisen forsvarer avhandlingen «Adherence to treatment with antipsychotics in patients with first episode psychosis: A multi-method approach.»

Tema for prøveforelesningen er «Farmakologisk behandling av pasienter med psykotiske symptomer i forløpet av avbrutt antipsykotisk medikasjon – er det vanskeligere å oppnå en ny remisjon?»

Hovedveileder i doktorgradsarbeidet har vært professor emeritus Stein E. Opjordsmoen Ilner ved Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av dekan Kristin Akerjordet ved Det helsevitenskapelige fakultet på Universitetet i Stavanger.

Alle interesserte er velkommen både til prøveforelesning klokken 10.00 og disputas klokken 12.00.

Arrangementet finner sted på Stavanger Universitetssjukehus, FoU-enheten psykisk helsevern, F-bygget, auditorium F-308.

Les mer om Yeisens forskning.