MENY

Disputas om forsyningskjeder i sjømatnæringa

Tirsdag 12. februar 2019 vil Andreea-Laura Cojocaru disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Lorentzen forsvarer avhandlinga Studies of supply chains in the aquaculture and fishing industries.

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er «Market power in the salmon industry: impacts of regulations, markets and value-chain integration».

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing og sjølve disputasen frå kl. 12.15.

Leiar for disputasen er prodekan for forsking, Helge Bøvik Larsen ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).

Andreea-Laura Cojocaru

Andreea-Laura Cojocaru