MENY

Styremøte ved Universitetet i Stavanger

Styret ved Universitetet i Stavanger har møte torsdag 7. februar kl 10.00 på Sola strandhotell.

Saksliste og styrepapir blir publisert om lag ei veke før møtet, på våre nettsider for styreverksemda ved UiS.

Styremøtet vert halde på Sola strandhotel.

Sidan styremøtet ikkje går føre seg på  Arne Rettedals hus T-401 (styrerommet) vert ikkje dette møtet strømma. 

 

Sola Standhotell

Sola Standhotell