MENY

Styreskolen 2019: Konkurransestrategier

«Blue Ocean, fra rødt til blått hav gjennom nye konkurransestrategier». Professor Terje I. Våland viser oss hvordan nye forretningsmuligheter kan oppstå gjennom å forandre markedsgrensene.

Tema for dette seminaret tar utgangspunkt i at konkurransekraft forutsetter at vi avgrenser markedet. Grensene vi setter er ofte historisk betinget. Terje I. Våland er professor fra Handelshøgskolen ved UiS og har lang erfaring fra både næringsliv og akademia. Han vil vise oss hvordan nye forretningsmuligheter kan oppstå gjennom å forandre på disse markedsgrensene. I tillegg gjennomgår vi konkrete strategiske verktøy som åpner opp for nye markeder.

Program:

08.30 Registrering og kaffe.
08.45 Velkommen ved Handeshøgskolen UiS og Næringsforeningen.
08.50 Konkurransestrategier. Terje I. Våland, dr.oecon, Handelshøgskolen UiS.
10.45 Q & A.
11.15 Lunsj og erfaringsutveksling.
11.30 Slutt.

Styreskolen er en kompetanse serie i regi av Handelshøgskolen UiS og Næringsforeningen. Styreskolen er en faglig møteplass for alle som har interesse av og bruk for at et styre arbeider og fungerer optimalt, tar kloke beslutninger og unngår feller som et styre absolutt ikke bør gå i.

Styreskolen er satt sammen av faglig uavhengige moduler som hver tar for seg aktuelle tema som formidler det akademiske med det praktisk relevante i en helhetlig sammenheng.

NB! Styreskolen har begrensede plasser.

Påmelding og arrangement er et samarbeid mellom Handelshøgskolen ved UiS og Næringsforeningen i Stavanger-regionen - klikk her for registering.

Professor Terje I. Våland

Professor Terje I. Våland