Et profilbilde

Førsteamanuensis
Ida Risanger Sjursø { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Ida Risanger Sjursø", "tel": "Telefon: 51834506", "email": "ida.r.sjurso@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Rom HG Q-356

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Sjursø, Ida Risanger (2010). Lytt til meg. En studie av innvandrerbarns sosiokulturelle og psykologiske tilpasning før og etter overgangen fra en innføringsinstitusjon til bostedsskole. Universitetet i Stavanger. 78 s.
 • Sjursø, Ida Risanger (2018). Victims's percieved social support from teachers in long lasting cases of traditional and cyberbullying in Norway and Ireland. Psycholgische Hochschule Berlin; 2018-11-01 - 2018-11-03.
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2018). Victim’s perceived social support from teachers in long lasting cases of traditional and cyberbullying in Norway and Ireland.. 23rd Workshop on Aggression; 2018-11-01 - 2018-11-03.
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn (2015). Hvor mange liv må gå tapt?.
 • Sjursø, Ida Risanger (2014). Offeret har aldri noe sted å flykte. Fosnafolket. [Avis]; 2014-09-18.
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2014). Possible emotional consequenses for traditional and cyber victimization. EARA;
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn (2013). Fokus på forebygging av digital mobbing i Europa – jevnaldrenes betydning.
 • Sjursø, Ida Risanger (2012). Hva er digital mobbing?.
 • Sjursø, Ida Risanger (2012). Hva er mobbing?. Røde kors omsorg Rogaland;
 • Sjursø, Ida Risanger; Auestad, Gaute (2012). Hva gjør oss til mobbere?. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-09-07.
 • Sjursø, Ida Risanger; Auestad, Gaute (2012). Nettmøte om mobbing. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-09-06.
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2012). Traditional versus cyber - vitimization and emotional problems. COST;
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn (2011). Immigrant children's adaptation before and after transition from an introduction institution to a local school. European Society for Developmental Psychology; 2011-08-23.