Et profilbilde

Timelønnet førsteamanuensis
Olav Jacob Kringen { "honorific-suffix": "Timelønnet førsteamanuensis", "fn": "Olav Jacob Kringen", "tel": "", "email": "olav.j.kringen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Kringen, Olav Jacob (2018). Fra detaljregulering til formåls- og styringsbasert regulering. I: Regulering og standardisering : perspektiver og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028934. s. 50-66.
 • Kringen, Olav Jacob (2018). Regulering, standardisering, normering : terminologi, typologier og egenskaper. I: Regulering og standardisering : perspektiver og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028934. s. 27-49.
 • Kringen, Olav Jacob; Lindøe, Preben Hempel; Braut, Geir Sverre (2018). Innledning. I: Regulering og standardisering : perspektiver og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028934. s. 11-23.
 • Kringen, Olav Jacob; Masvik, Espen (2018). Funksjonsbasert regelverk og standardisering innen elsikkerhet. I: Regulering og standardisering : perspektiver og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028934. s. 218-238.
 • Lindøe, Preben Hempel; Kringen, Olav Jacob (2018). Standarder og standardiseringsprosesser. I: Regulering og standardisering : perspektiver og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028934. s. 67-87.
 • Lindøe, Preben Hempel; Kringen, Olav Jacob; Braut, Geir Sverre (2018). Oppsummering og utfordringer. I: Regulering og standardisering : perspektiver og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028934. s. 292-298.
 • Røed, Jan G.; Kringen, Olav Jacob; Tandberg, Torill (2018). Regulering av storulykkerisiko : hvordan krav til risikoanalyser skal bidra til å sikre et forsvarlig sikkerhetsnivå for berørte omgivelser. I: Regulering og standardisering : perspektiver og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028934. s. 191-217.
 • Lindøe, Preben Hempel; Kringen, Olav Jacob (2015). Risk governance of hazardous industrial ports and areas: A case study of industrial areas and harbors in Norway. Journal of Risk Research. ISSN 1366-9877. Volum 18. Hefte 7. s. 931-946. DOI: 10.1080/13669877.2015.1017829.
 • Kringen, Olav Jacob (2014). Liability, blame, and causation in Norwegian risk regulation. Journal of Risk Research. ISSN 1366-9877. Volum 17. Hefte 6. s. 765-779. DOI: 10.1080/13669877.2014.889203.
 • Kringen, Olav Jacob (2013). Proceduralization and Regulation of Culture: Experiments on the Frontiers of Risk Regulation. I: Trapping safety into rules : how desirable or avoidable is proceduralization?. Ashgate. ISBN 978-1-4094-5226-3. s. 205-224.
 • Arntzen, Annett; Kringen, Olav Jacob; Solbrække, Sidsel K (1999). Sosiologi og sosialantropologi, Samfunnskunnskap VKI. Gyldendal Norsk Forlag ASA. ISBN 82-05-24237-2. 297 s.