MENY

Disputas om velferdsteknologi i hjemmebaserte helsetjenester

Veslemøy Guise disputerer for doktorgraden ved Det helsevitenskapelige fakultet på UiS, mandag 4. mars.

Hun skal forsvare avhandlingen «Simulation-based telecare training for home healthcare professionals: An action research study».

Tema for prøveforelesningen er «Patient safety: Prevention of adverse events or placing the responsibility after adverse events? What does research say?»

Professor Siri Wiig ved UiS har vært hovedveileder i doktorgradsarbeidet.

Disputasen blir ledet av Henriette Thune, prodekan for forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet på UiS.

Alle interesserte er velkommen, både til prøveforelesning klokken 10.00 og disputas klokken 12.00.

Arrangementet finner sted på Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus, auditorium 3.