MENY

Disputas om injeksjon av vatn i oljereservoar

Tirsdag 5. mars 2019 vil Nikhil Bagalkot disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Bagalkot forsvarer avhandlinga «CO2 mass transfer and interfacial studies for applications of carbonated water injection».

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er «State of the art of polymer flooding» 

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing og sjølve disputasen frå kl. 12.15.

Leiar for disputasen er instituttleiar Øystein Arild ved Institutt for energi- og petroleumsteknologi.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).