MENY

Åpen forelesning: Stillness in reading: Maintaining story literacy in an age of digital buzz.

Kan det å lese litteratur skape en indre ro i oss moderne mennesker? Professor Frank Hakemulder vil presentere hvordan psykologisk forskning på litteratur viser at det kan være en sammenheng, og hva slags type fortellinger som kan ha denne effekten. Forelesningen er åpen for alle interesserte.

Kan det å lese litteratur fremkalle en indre ro hos travle mennesker? Forfatteren Yann Martel trodde i alle fall det, da han begynte å sende en roman annenhver uke til den daværende kanadiske statsministeren Stephen Harper. Martel, som blant annet er kjent for romanen Historien om Pi, mener at man gjennom indre ro kan finne et sted for selvfordypelse. Han håpet at det å lese litteratur ville føre til nettopp dette hos den travle statsministeren, som i hovedsak leste dokumenter. 

Det er uvisst om prosjektet til Martel var vellykket. Men gjennnom forskning innen psykologisk litteratur kan vi undersøke hvordan det å lese litteratur kan ha sammenheng med å oppleve en indre ro for kanskje mange av oss.

I denne gjesteforelesningen vil professor Frank Hakemulder legge frem at indre ro kan fremme forståelsen for historiene til andre mennesker og våre egne liv. Å fokusere på de omskiftende omstendighetene til karakterer i fortellinger kan gi oss en midlertidig pause fra det harde arbeidet det er å forsvare våre egne selvbilder fra angrep fra alle kanter. Dette kan, paradoksalt nok, skape en mulighet for å forbinde fortellingen vi leser med vår egen. 

Det virker sannsynlig at dette er vesentlig for livene våre, som Martel mener, og at det er bra både for vår fysiske og mentale helse. Det virker imidlertid som om denne indre roen er avhengig av at vi fokuserer på én fortelling, i stedet for bombardementet av fortellinger vi får via digitale medier. 

Frank Hakemulder er professor ved avdeling for medie- og kulturstudier ved Utrecht universitet, og professor 2 ved Lesesenteret, UiS. 

Velkommen til åpen forelesning!
NB: På grunn av registrering i bygget anbefaler vi å være ute i god tid.

Frank Hakemulder

Frank Hakemulder er professor 2 ved Lesesenteret