Et profilbilde

Førsteamanuensis II
William Gilje Gjedrem { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis II", "fn": "William Gilje Gjedrem", "tel": "Telefon: 51833714", "email": "william.g.gjedrem@uis.no" }

Avdeling/enhet Handelshøgskolen ved UiS
Institutt/senter Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Rom EAL H-207

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Rege, Mari (veileder); Gjedrem, William Gilje (2016). Feedback and Performance Experiments in Behavioral Economics. UiS.
 • Gjedrem, William Gilje; Kvaløy, Ola (2018). Relative performance feedback to teams. Moscow Higher School of Economics; 2018-10-29.
 • Gjedrem, William Gilje; Kvaløy, Ola (2018). Relative performance feedback to teams. Handelshøykolen BI; 2018-04-04.
 • Gjedrem, William Gilje; Kvaløy, Ola (2016). Smells like team spirit: An experiment on relative performance feedback. ESOP UiO; 2016-04-15 - 2016-04-16.
 • Kvaløy, Ola; Gjedrem, William Gilje (2016). Smells like team spirit: An experiment on relative performance feedback. ESA; 2016-11-11 - 2016-11-13.
 • Kvaløy, Ola; Gjedrem, William Gilje (2016). Smells like team spirit: An experiment on relative performance feedback. ESA; 2016-08-31 - 2016-09-03.
 • Kvaløy, Ola; Gjedrem, William Gilje (2016). Smells like team spirit: An experiment on relative performance feedback. Choice lab NHH; 2016-06-02.
 • Gjedrem, William Gilje (2015). «Køsniking» på veiene – et atferdsøkonomisk perspektiv.
 • Gjedrem, William Gilje (2015). Relative Performance Feedback: Effective or Dismaying?. University of Tampere; 2015-09-25 - 2015-09-26.
 • Gjedrem, William Gilje (2015). Syk av å prestere?.
 • Kvaløy, Ola; Gjedrem, William Gilje (2015). Team spirit: An experiment on relative performance feedback.. UiS; 2015-06-16 - 2015-06-17.
 • Gjedrem, William Gilje (2013). Increasing Sales by Reducing Procrastination. 2013-01-07 - 2013-01-08.
 • Gjedrem, William Gilje (2013). The Effect of Performance Feedback on Behavior: Evidence from a Quasi Natural Field Experiment. 2013-08-22 - 2013-08-23.
 • Gjedrem, William Gilje (2013). The Effect of Performance Feedback on Behavior: Evidence from a Quasi Natural Field Experiment. Choice Lab NHH; 2013-01-14 - 2013-01-15.