Et profilbilde

Ekstern
Mette Leonhardsen { "honorific-suffix": "Ekstern", "fn": "Mette Leonhardsen", "tel": "Telefon: 51831756", "email": "mette.leonhardsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Rom KE C-370

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Leonhardsen, Mette; Olsen, Odd Einar Falnes; Nilsen, Aud Solveig (2018). Identifying hazards to include in risk analyses. I: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. CRC Press. ISBN 9781351174657.
  • Leonhardsen, Mette; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar Falnes (2017). How risk perception of natural hazards influences the content of risk and vulnerability analyses and the implementation of risk reduction measures. I: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016). CRC Press. ISBN 9781138029972. s. 269-275.
  • Leonhardsen, Mette; Olsen, Odd Einar Falnes; Nilsen, Aud Solveig (2018). Identifying hazards to include in risk analyses. ESREL;
  • Leonhardsen, Mette; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar Falnes (2016). How risk perception of natural hazards influences the content of risk and vulnerability analyses and the implementation of risk reduction measures. University of Strathclyde and the UK SaRS; 2016-09-26 - 2016-09-29.
  • Leonhardsen, Mette; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar Falnes; Nilsen, Aud Solveig (2016). RVA-standards managing risk in municipalities, an emperical study. Society of Risk Analysis Europe; 2016-11-14 - 2016-11-15.
  • Nilsen, Aud Solveig; Leonhardsen, Mette (2016). Management of risks - a Paradox?. NEON Nettverk for organisasjonsforskning i Norge; 2016-11-23 - 2016-11-24.