Et profilbilde

Ekstern
Dag Tomas Sagen Johannesen { "honorific-suffix": "Ekstern", "fn": "Dag Tomas Sagen Johannesen", "tel": "Telefon: 51831678", "email": "dag.t.johannesen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag
Rom KE C-220

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Johannesen, Dag Tomas Sagen; Lindøe, Preben Hempel (veileder) (2008). Likhetsprinsippet: en rasjonalisert myte. En studie av bakgrunnen for- og forståelsen av likhetsprinsippet i sikkerhets og beredskapsarbeidet. Universitetet i Stavanger. 120 s.
  • Johannesen, Dag Tomas Sagen (2016). Certification and accreditation in hospitals in Norway – approach and adoption. 2016-09-06 - 2016-09-07.
  • Johannesen, Dag Tomas Sagen; Wiig, Siri (2014). Auditor style in hospital certification in Norway. University of Stavanger; 2014-10-02 - 2014-10-03.
  • Johannesen, Dag Tomas Sagen (2013). Krisekommunikasjon og risko - før, under og etter kriser. Kommunikasjonsforeningen Agder;
  • Johannesen, Dag Tomas Sagen (2012). Sertifisering og akkreditering for kvalitet og sikkerhet i sykehus. Et bidrag til å forstå sertifisering og akkreditering som virkemidler for regulering av kvalitet og sikkerhet i sykehus. Norsk sykepleierforbunds lansdgruppe av akuttsykepleiere; 2012-10-18.
  • Johannesen, Dag Tomas Sagen (2011). Making a robust healthcare. The legitimacy of international standards for external control of quality and safety. University of Agder, Center for Development studies; 2011-10-17 - 2011-10-19.
  • Johannesen, Dag Tomas Sagen (2011). Sertifisering og akkreditering i sykehus.Et bidrag til å forstå sertifisering og akkreditering som virkemiddel for risikoregulering i sykehus. Universitetet i Stavanger;
  • Johannesen, Dag Tomas Sagen (2011). Soldater i en «food processor».
  • Johannesen, Dag Tomas Sagen (2010). Certification and accreditation in the specialist health service; a contribution to better risk governance? A perspective on the legitimacy. KTH Royal Institute of Technology; 2010-05-20 - 2010-05-21.