MENY

Digitalt forsvar og samfunnets sårbarhet – hvilke farer står vi overfor og hva gjør vi

Norges tekniske vitenskapsakademi, og TEKNA inviterer til åpent møte onsdag 13. mars kl 19:00 i Arkeologisk museum, Peter Klows gt. 30.

Norges tekniske vitenskapsakademi, og TEKNA inviterer til åpent møte onsdag 13. mars kl 19:00 i Arkeologisk museum, Peter Klows gt. 30

 

Digitalt forsvar og samfunnets sårbarhet – hvilke farer står vi overfor og hva gjør vi

Foredragsholder: Sjefingeniør Jørgen Botnan, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Med ny sikkerhetslov kom også begrepet grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) inn som en benevnelse på en gitt kategori av «verdier». Disse verdiene blir i økende grad digitalisert, eller gjort avhengig av digitale løsninger. En av NSMs oppgaver er å avdekke sårbarheter som kan ramme disse GNFene.

Det vil bli gitt ugraderte og anonymiserte eksempler på hvordan verdier kan angripes ved hjelp av logiske, tekniske, administrative, menneskelige og fysiske operasjoner.

Jørgen Botnan er siv.ing i informasjonssikkerhet fra NTNU. Jobbet for Forsvarets tele- og datatjeneste en liten stund før han hoppet over til Nasjonal sikkerhetsmyndighet-NSM. Han har ledet Seksjon for nettverkssikkerhet før han etablerte Inntrengingstesting i 2006 og har vært sjef for hackermiljøet siden den gang.

Jørgen Botnan

Jørgen Botnan