Et profilbilde

Prosjektleder
Ragne Kristin Bentsen Farmen { "honorific-suffix": "Prosjektleder", "fn": "Ragne Kristin Bentsen Farmen", "tel": "", "email": "ragne.k.farmen@uis.no" }

Avdeling/enhet Prorektor for innovasjon og samfunn
Institutt/senter Innovasjonsavdelingen
Rom IPARK
Hjemmeside https://www.uis.no/samfunn-og-samarbeid/helsecampus/
Tlf priv/mob +47 92202143

Undervisning

Forskningsområder

HelseCampus Stavanger (HCS) er navet i en regional forskningsbasert helseklynge med målsetting om å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner innenfor helse- og omsorgstjenestene. 

HCS er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger universitetssjukehus (SUS), Laerdal Medical, Stavanger kommune og Norwegian Research Centre (NORCE). Visjonen for HCS er Simulering, sikkerhet og samhandling ? læring, forskning, teknologi og næringsutvikling for bedre helse.

Utvalgte publikasjoner

1. Assessing the presence of female DNA on post-coital penile swabs: Relevance to the investigation of sexual assault. Farmen, R.K;.B; Haukeli, I.; Ruoff, P.; Froyland, E.S. Journal of Forensic and Legal Medicine. Vol 19, Issue 7, October 2012. pg 2386-389.


2. Disseminated tumour cells in bone marrow assessed by TWIST 1, cytokeratin 19 and mammaglobin A mRNA predict clinical outcome in operable breast cancer patients. Kjersti Tjensvoll, Satu Oltedal, Ragne K. Farmen, Fuad V. Shammas, Reino Heikkila, Jan T Kvaløy, Bjørnar Gilje, Rune Småland and Oddmund Nordgård. Clinical Breast Cancer Vol.10, no. 5 (2010) 378-384.


3. Assessment of individual shedder status and implication for secondary DNA transfer. R.K. Farmen, R. Jaghø, P. Cortez, E.S. Frøyland. Forensic Science International: Genetics supplement Series 1 (2008) 415-417.


4. Spermatozoa recovered on laundered clothing. R.K. Farmen, P. Cortez, E.S. Frøyland. Forensic Science International: Genetics Supplement Series 1 (2008) 418-420.


5. Bone marrow cytokeratin 19 mRNA level is an independent predictor of relapse-free survival in operabie breast cancer patients. R. K. farmen, F. V. Shammas, A. Osland, 0. Nordgård, R. Heikkila. Breast Cancer Research and Treatment (2007).


6. Error propagation in relative real-time RT-PCR quantification models: the balance between accuracy and precision. O. Nordgård, J.T. Kvaløy, R.K. Farmen, R. Heikkila. Analytical Biochemistry (2006) Vol 356 (2), s. 182-93.


7. The effect of dust-protective mask and the relevance of work category on urinary 1-hydroxypyrene concentration in PAH exposed electrode paste plant workers. R.K. Bentsen, Notø, K. Halgard, S. Øvrebø. The Annals of Occupational Hygiene (1998) Vol. 42, s. 135-144.


8. Correlation between urinary 1-hydroxypyrene and ambient air pyrene measured with an inhalable aerosol sampler and a total dust sampler in an electrode paste plant. Bentsen, R. K. Halgard, H.L. Daae, S. Øvrebø. The Science of the Total Environment (1998) Vol. 212, s. 59-67.


9. The effect ofCYPIAl induction on the formation of benz(a)pyrene adducts in liver and lung DNA and plasma albumin in rats exposed to benzo(a)pyrene. Adduct quantitation by immunoassay and an HPLC method. R.K. Bentsen-Farmen, I.V. Botnen, E. Eilertsen, S. Øvrebø. BIOMARKERS (1999) Vol. 4, s. 37-47.


10. Comparative study of an inhalable and a total dust sampler for personal sampling of dust and polycyclic aromatic hydrocarbons in the gas and particulate phase. H. Notø, K. Halgard, H.L. Daae, R.K. Bentsen, W. Eduard. The Analyst (1996) Vol 121, s. 1191-1196.


11. Detection of polycyclic aromatic hydrocarbon metabolites by HPLC after purification on immunoaffinity columns in urine from occupationally exposed workers. R.K. Bentsen Farmen, I.V. Botnen, H. Notø, J. Jacob, S. Øvrebø. The International Archives of Occupational and Environmental Health (1998) Vol 72, s. 161-168.


12. Post-firing visualisation of fingerprints on spent cartdridge cases. R.K. Bentsen, J. K. Brown, A. Dinsmore, K.K. Harvey, T.G. Kee. Science & Justice 1994.

Pågående forskning

Arbeidserfaring

  • Prosjektleder for HelseCampus Stavanger. Mars 2019-
  • Næringsforeningen i Stavanger regionen, Prosjektleder for næringspolitikk, 2016-2019
  • Universitetet i Stavanger, 1.amanuensis, Institutt for matematikk og naturvitenskap fra 2007-2016
  • GENA AS, etablerer og daglig leder 2005-2015
  • , Forsker/ Post.doc-stipendiat på Kreftavdelingen 2001- 2005
  • Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Forskningsstipendiat 1994-1999
  • DYNAL AS, Produktspesialist 1991-1992
  • Rettsmedisinsk institutt, Avdelingsingeniør 1989/1990 
  • DNA-sakkyndig oppnevnt av domstolen og av forsvarere i perioden 2006-

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Farmen, Ragne Kristin; Nordgård, Oddmund; Gilje, Bjørnar; Shammas, Fuad Victor; Oltedal, Satu; Heikkilä, Reino (2007). Bone marrow cytokeratin 19 mRNA level is an independent predictor of relapse-free survival in operable breast cancer patients. 2004-04-18.