MENY

Religion som problem og ressurs i ulike typer migrasjons- og integrasjonsprosesser

Vitenskapsakademiet i Stavanger inviterer til åpent foredrag onsdag 27.mars: kl. 19 – 21 på Cafe Sting, Loftstuene.

Foredraget tar utgangspunkt i spørsmålet: Er religion en utfordring og/eller en ressurs for migranter og i møte med migrasjon? Forskningsgruppen MIGREL (Migration, Religion and Intercultural Relations) forsker (blant annet) på religionens rolle og betydning i ulike typer migrasjonsprosesser. I dette foredraget vil forskere fra MIGREL presentere noen funn fra gruppas forskning på dette feltet. Utgangspunktet for analysen og diskusjonen vil være nyere casestudier blant kristne og muslimske migranter, primært i Norge. 

Om bidragsyterne fra forskergruppen MIGREL:

Gerd Marie Ådna er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole i Stavanger. Hun har studieopphold fra Kairo, Istanbul, Tübingen, Cambridge og Berlin og er aktiv i religionsdialogen i Norge og Europa. Hennes publikasjoner fokuserer særlig på islam og muslimer i Norge og Europa, som i boken The Reception of Islamic Prophet Stories within Muslim Communities in Norway and Germany (2014).

Stian Sørlie Eriksen er studieleder for programområde for kulturkunnskap og religionsvitenskap ved fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole i Stavanger. Han har i sitt doktorgradsprosjekt forsket på kristne migrantmenigheter fra det globale sør i Norge med et særlig blikk på misjonsforståelse- og praksis blant disse. Stian har publisert flere artikler om temaet og har blant annet bidrag i antologiene Levende religion: Globalt perspektiv, lokal praksis fra 2015 og Kristne migranter i Norden fra 2016.

Signe Aarvik er doktorgradsstipendiat i religionsstudier ved VID vitenskapelige høgskole i Stavanger. Hun forsker i sitt prosjekt på trosforestillinger og livstolkning blant andregenerasjons muslimer i Norge. Signe har også bakgrunn som lærer i videregående skole og er interessert i religionspedagogikk og populærkulturelle fremstillinger av religion. I 2018 bidro hun til en antologi på Fagbokforlaget om dramaserien Skam med en analyse av fortellingen om karakteren Sana i lys av forskning på unge muslimer.

Kari Storstein Haug er professor ved Senter for misjon og globale studier og Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole i Stavanger. Hun har gjort feltarbeid både i Thailand og Norge og har blant annet forsket og publisert innen feltene interreligiøse relasjoner, thaikristendom, og migrasjon og teologi.

 

Møtet er et samarbeidsmøte med UiS seniorforum.