MENY

Disputas om velferdsteknologi for eldre

Tirsdag 2. april vil Martha Therese Gjestsen disputere for graden philosophiae doctor ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Gjestsen vil forsvare avhandlingen: Informing an assistive living technology intervention to prevent hospitalisation for home-dwelling older persons.

Hovedveileder er Ingelin Testad, senterleder og postdoc ved SESAM – Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling. Medveiledere er professor Siri Wiig og professor Kolbjørn K. Brønnick, begge fra UiS.

Oppgitt emne for prøveforelesning: Hvilken evidens fins i dag for at velferdteknologi kan redusere risiko for sykehusinnleggelser blant eldre som mottar pleie og omsorg i eget hjem?

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 9 og disputas kl. 11.