MENY

Disputas om helsefremming hos personer med KOLS

Onsdag 3. april vil Heidi B. Bringsvor disputere for graden philosophiae doctor ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Bringsvor vil forsvare avhandlingen Self-management in people living with COPD

Hovedveileder er professor Signe Berit Bentsen, UiS. Medveiledere er professor Bjørg Frøysland Oftedal, UiS, universitetslektor Knut Skaug, UiB, professor Eva Langeland, Høgskulen på Vestlandet og biostatistiker, ph.d. Jörg Assmus, Haukeland universitetssjukehus.

Oppgitt emne for prøveforelesning: Effekter av telemedisinsk oppfølging av personer med KOLS. Hvem passer det for og hvordan kan det organiseres?

Alle interesserte ønskes velkommen til prøveforelesning kl 10 og disputas kl 12.