MENY

Blokkjeder – hva det er og hva kan det brukes til

Norges tekniske vitenskapsakademi, og TEKNA inviterer til åpent møte onsdag 10. april kl 19:00 i Arkeologisk museum, Peter Klows gt. 30.

Foredragsholder: professor Hein Meling, Universitetet i Stavanger

Blokkjeder er et hett tema om dagen, spesielt knyttet til kryptovalutaer. Men begrepet misbrukes ofte for å beskrive datasystemer som bruker en blokkjede, heller enn teknologien selv. Dette gjør det vanskelig å forstå hva som ligger bak begrepet, og hvilke implikasjoner det har å bruke en blokkjede i et datasystem.

I dette foredraget vil jeg forsøke å forklare hva en blokkjede er, hvordan den er oppbygd, og hvilke garantier og egenskaper den gir. Jeg vil også trekke frem en del begrensninger med blokkjede-teknologien og diskutere når det er hensiktsmessig og bruke en blokkjede.

Meling er professor i databehandling ved Universitetet i Stavanger og hans hovedinteresse er sikker og pålitelig distribuert databehandling, inkludert kryptovalutaer og blokkkjeder.

Hein Meling

Hein Meling