MENY

Disputas om akuttmedisin utenfor sykehus

Torsdag 11. april 2019 disputerer Espen Fevang for graden philosophiae doctor i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger.

Fevang vil forsvare avhandlingen Complex interventions need complex interpretations: Evidence-based focus on prehospital endotracheal intubation.

Hovedveileder er professor II Hans Morten Lossius, UiS og førsteamanuensis Stephen Sollid, UiS. Medveiledere er professor emerita Febe Friberg, UiS og førsteamanuensis Per Kristian Hyldmo, UiS.

Oppgitt emne for prøveforelesning: Avslutning av livsforlengende behandling – også aktuelt i en prehospital setteing?

Alle interesserte ønskes velkommen til prøveforelesning kl 9 og disputas kl 11.