MENY

Disputas om mat på institusjoner

Fredag 12. april 2019 disputerer Kjersti Berge Evensen for graden philosophiae doctor innen ledelse, økonomi og reiseliv ved Universitetet i Stavanger.

Berge Evensen vil forsvare avhandlingen A two-way monologue: Three papers on information sharing in institutional food services

Hovedveileder er førsteamanuensis Elisabeth Lind Melbye, UiS, og medveileder er professor Håvard Hansen, UiS.

Oppgitt emne for prøveforelesning: Role of organisational and social proximity in informal and formal information sharing.

Alle interesserte ønskes velkommen til prøveforelesning kl 10 og disputas kl 12.