MENY

Besøk av samfunnssikkerhetsminister

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) besøker Universitet i Stavanger tirsdag 23. april.

Program:

Kl. 09.00-09.05: Velkommen ved rektor Marit Boyesen

Kl. 09.05-09.20: Utvikling av risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, samt dagens utdanningstilbud, dagens forsking og kompetanse. Innledning ved professor Terje Aven

Kl. 09.20-09.30: Spørsmål og diskusjon

Kl. 09.30-09.50: Aktuelle problemstillinger i dagens og fremtidens samfunn. Innledning ved professor Odd Einar Olsen

Kl. 09.50-10.05: Befolkningen som beredskapsressurs, Beredskapsrådet og beredskap i Arktis ved førsteamanuensis Bjørn Ivar Kruke

Kl. 10.05-10.15: Datasikkerhet ved leder for Institutt for data- og elektroteknologi, Tom Ryen

Kl. 10.15-10.25: Anledning for media til å stille spørsmål

Kl. 10.25-10.30: Avslutning