MENY

Folkerettsjuristers rolle i norsk ekspansjonspolitikk i Arktis

Ole Jone Eide disputerer for doktorgraden i lesevitenskap 29. april 2019. Han har i avhandlingen «Norge i Arktis 1906 – 1933. Folkerettsjuristenes fellesskap, faglige legitimitet og politiske handlekraft i spørsmålene om Svalbard, sjøgrensen og Øst-Grønland» studert folkerettsjuristers rolle i norsk ekspansjonspolitikk i Arktis.

I perioden 1906-1933 ble det fra norsk side gjort framstøt for å legge Spitsbergen, samt deler av det østlige Grønland, inn under norsk suverenitet. Framstøtene var avhengige av folkerettsjurister i roller som forfattere, rådgivere og forhandlere.

Eide bidrar til en utvidet forståelse av folkerettsjuristenes rolle i denne perioden, spesielt i Grønlandsaken.

I denne saken knyttet dessuten folkerettsjuristene norsk ekspansjonspolitikk til de europeiske stormaktenes oppdeling av Afrika under Berlinkonferansen i 1884/85.

Avhandlingen bidrar dermed til å nyansere, på folkerettsjuristenes område, Norges rolle i forhold til mer generell europeisk ekspansjonshistorie.

Eide gir med denne avhandlingen også et historisk utgangspunkt for å undersøke forholdet mellom folkerett og politikk i norsk ekspansjon ut i blant annet Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet fram mot i dag.

Ole Jone Eide har hovedfag i historie og arbeider som universitetslektor ved UiS.

Bedømmelseskomiteeen vil bestå av seniorforsker Vera Schwach ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), forsker Dag Avango ved Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm og professor Dolly Jørgensen ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved UiS.

Professor Roald Berg ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved UiS har vært hovedveileder for doktorgradsarbeidet. Medveileder har vært professor Marie Smith-Solbakken ved samme insitutt. 

Prøveforelesningen, som har tildelt emne «Hva er likt og hva skiller Norge fra andre kolonimakter? Drøft norske ambisjoner i en bredere koloni- og ekspansjonshistoriografisk kontekst», begynner klokken 11:00. Selve disputasen begynner klokken 13:00. Legg merke til tidspunktene. 

Alle interesserte er velkomne, både til prøveforelesning og til disputas!