MENY

Disputas om regulering av risiko

Onsdag 8. mai 2019 disputerer Marie Røyksund for graden philosophiae doctor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hun har forsket på bruk av nye risikokonsepter i tilsyn og sikkerhetsstyring i petroleumssektoren.

Røyksund vil forsvare avhandlingen Risk in regulation. Linking conceptual risk research with risk regulation developments and practices.

Hovedveileder er professor Ole Andreas H. Engen, UiS og medveileder er professor Terje Aven, UiS.

Oppgitt emne for prøveforelesning er Developing a robust risk regulatory regime: Basic ideas, challenges and opportunities.

Alle interesserte ønskes velkommen til prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 12.15.