MENY

Disputas om kunstig intelligens ved inspeksjonar

Mandag 29. april 2019 vil Mohan Sharma disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Rachman forsvarer avhandlinga Artificial Intelligence Approaches to Lean Risk-Based Inspection Assessment.

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er How does the choice of a specific AI tool influence the Lean philosophy?

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing og sjølve disputasen frå kl. 12.15.

Leiar for disputasen er Tor Hemmingsen, leiar av Institutt for maskin, bygg og materialteknologi ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).