MENY

Disputas om energistyring i heimen via internett

Tirsdag 30. april 2019 vil Songpu Ai disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Ai forsvarer avhandlinga Household Energy Management System in Energy Internet.

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er Spatio-temporal sequence data analysis in Internet of Things.

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing og sjølve disputasen frå kl. 12.15.

Leiar for disputasen er førsteamanuensis Terje Kårstad ved Institutt for data- og elektroteknologi, Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).