MENY

Disputas om drastiske endringar i energi- og matvareprisar

Fredag 3. mai 2019 vil Erlendur Ingi Jonsson disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Jonsson forsvarer avhandlinga Volatility in Commodities Prices. Study of volatility dynamics in energy and food markets.

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er How can commodity traders assess and manage price risk?

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing og sjølve disputasen frå kl. 12.15.

Leiar for disputasen er førsteamanuensis Jon T. Selvik ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).