Et profilbilde

Ekstern uten utbetaling
Anne Charlotte Begnum { "honorific-suffix": "Ekstern uten utbetaling", "fn": "Anne Charlotte Begnum", "tel": "Telefon: 51833256", "email": "anne.c.begnum@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom HG R-430

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Skaathun, Astrid; Begnum, Anne Charlotte (2009). Rapport til Utdanningsdirektoratet "Kartlegging av leseferdighet" 1. årstrinn, våren 2009. Utdanningsdirektoratet.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Skaathun, Astrid; Begnum, Anne Charlotte (2009). Rapport til Utdanningsdirektoratet "Kartlegging av leseferdighet" 2. årstrinn, våren 2009. Utdanningsdirektoratet.
 • Engen, Liv; Begnum, Anne Charlotte; Solheim, Ragnar Gees (2007). Leseferdighet på 2. årstrinn våren 2007 Delrapport. Lesesenteret.
 • van Daal, Victor; Solheim, Ragnar Gees; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Begnum, Anne Charlotte (2007). Norske elevers leseinnsats og leseferdigheter. Resultater for fjerde og femte trinn i den internasjonale studien PIRLS 2006. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276490596. 107 s.
 • van Daal, Victor; Solheim, Ragnar Gees; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Begnum, Anne Charlotte (2007). PIRLS - Norske elevers leseinnsats og leseferdigheter Resultater for fjerde og femte trinn i den internasjonale studien PIRLS 2006. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276490596.
 • Engen, Liv; Begnum, Anne Charlotte; Nøttåsen Gabrielsen, Siri; Solheim, Ragnar Gees (2006). Leseferdighet på 2. trinn Våren 2006 Delrapport. Utdanningsdirektoratet. 13 s.
 • Engen, Liv; Begnum, Anne Charlotte; Solheim, Ragnar Gees (2006). Kartlegging av leseferdighet på 2. trinn - Delrapport våren 2005. Utdanningsdirektoratet.
 • Solheim, Ragnar Gees; Engen, Liv; Tønnessen, Finn Egil; Oftedal, Marit Petersen; Olofsson, Åke; Begnum, Anne Charlotte (2005). Leseferdighet på 2. og 7. trinn skoleåret 2003-2004 og oppsummering av resultatene for skoleårene 2001-2002, 2002-2003 og 2003-2004. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger. 35 s.
 • Begnum, Anne Charlotte (2016). Bruk av kvantitative metoder. Institutt for barnehagelærerutdanning, IBU, UiS;
 • Begnum, Anne Charlotte (2016). Innføring i SPSS. Humanistisk Fakultet, UiS; 2016-10-19 - 2016-10-21.
 • Begnum, Anne Charlotte (2016). Innføring i SPSS. Humanistisk Fakultet, UiS; 2016-06-07 - 2016-06-09.
 • Begnum, Anne Charlotte (2016). Innføring i SPSS - videregående kurs. Humanistisk Fakultet, UiS; 2016-12-07 - 2016-12-09.
 • Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte; Kuzmicova, Anezka; Nilsson, Kersti (2016). Experiential deep-reading: a pilot study among students in teaching training programs in the Nordic countries.. IGEL (Int. Soc. for the Empirical Study of Literature); 2016-07-06 - 2016-07-09.
 • Kuzmicova, Anezka; Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte (2015). Foregrounding, reading strategy, and theory of mind.. PALA (The International Poetics and Linguistics Association); 2015-07-17 - 2015-07-19.
 • Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte; Kuzmicova, Anezka; Steenberg, Mette; Therman, Cecilia; Nilsson, Skans Kersti (2015). IGEL North: An empirical study of literary reading in the Nordic countries. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte (2015). Hva synes lærerstudenter om litteratur?. Lesesenteret; 2015-03-23 - 2015-03-25.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari H.; Begnum, Anne Charlotte (2011). Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn. Statped Vest, Bredtvet kompetansesenter, ISP, Lesesenteret,; 2011-12-01 - 2011-12-02.
 • Ogle, L.T.; Begnum, Anne Charlotte; Scott, E. (2008). Comparisons language minority and language majority fourth-graders. 2008-08-01.
 • van Daal, Victor; Begnum, Anne Charlotte; Solheim, Ragnar Gees; Adèr, H. J. (2008). Nordic comparisons in PIRLS 2006. 2008-09-01.