Et profilbilde

Timelønnet Dosent
Harald Sigurd Olsen { "honorific-suffix": "Timelønnet Dosent", "fn": "Harald Sigurd Olsen", "tel": "Telefon: 51833726", "email": "harald.s.olsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Norsk hotellhøgskole
Rom EAL H-337

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Olsen, Harald Sigurd (2018). Fordrings- og kapitalutvidelsesmodellen ved trekantfusjoner – en teoretisk analyse. Beta. ISSN 0801-3322. Volum 32. Hefte 01. s. 85-99. DOI: 10.18261/ISSN.1504-3134-2018-01-05.
 • Olsen, Harald Sigurd (2017). Skatte- og avgiftsmessig asymmetri ved leasing av personkjøretøy etter endring av minimumsperiode fra 3 til 4 år.. Beta. ISSN 0801-3322. Volum 31. Hefte 1. s. 65-81. DOI: 10.18261/ISSN.1504-3134-2017-01-04.
 • Olsen, Harald Sigurd (2016). Om lønnsomhet ved Boligsparing for unge (BSU). I: Filosofi og ledelse : en antologi om dialogen som nøkkel til forståelse. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-228-8. s. 128-147.
 • Olsen, Harald Sigurd (2016). Scheel-utvalgets påvirkning på personlige skattyteres aksjeinvesteringer. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. Volum 2016. Hefte 3.
 • Olsen, Harald Sigurd (2016). Vederlagsaksjer ved fusjon. Beta. ISSN 0801-3322. Volum 30. Hefte 1. s. 4-28. DOI: 10.18261/issn.1504-3134-2016-01-01.
 • Olsen, Harald Sigurd (2015). Fusjoner og kontinuitetsdifferanser – En regnskaps- og selskapsrettslig betraktning. Beta. ISSN 0801-3322. Volum 29. Hefte 2. s. 96-109.
 • Olsen, Harald Sigurd (2015). Litt om lønnsomhet ved bolgisparing for unge (BSU). Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN 1500-0788. Hefte 3. s. 55-61.
 • Olsen, Harald Sigurd (2014). Subsidiering ved leasing av personbiler. Skatterett. ISSN 0333-2810. Volum 33. Hefte 2. s. 85-89.
 • Olsen, Harald Sigurd (2013). Regnskapsføring av konsernbidrag ved kostmetoden. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN 1500-0788. Hefte 1. s. 41-47.
 • Olsen, Harald Sigurd (2012). Beregning av maksimalt konsernbidrag. Skatterett. ISSN 0333-2810. Hefte 02. s. 133-139.
 • Olsen, Harald Sigurd (2012). Calculation of maximum group contribution in the Norwegian hospitality industry : a pedagogical note. I: Current Research in Hospitality and Tourism. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1410-5. s. 221-228.
 • Olsen, Harald Sigurd (2012). Yield management : : allocating transaction price to separate performance obligations. I: Current Research in Hospitality and Tourism. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1410-5. s. 215-220.
 • Olsen, Harald Sigurd (2011). Om beregning av gjenvinnbart beløp i Foreløpig norsk regnskapsstandard : nedskrivning av anleggsmidler. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN 1500-0788. Volum 14. Hefte 8. s. 48-55.
 • Olsen, Harald Sigurd (2010). Forslag til ny leasingstandard fra IASB. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN 1500-0788. Hefte 8.
 • Olsen, Harald Sigurd (2010). Nye arveavgiftsregler ved arv av ikke børsnoterte aksjer - tilpasningsmuligheter. Skatterett. ISSN 0333-2810. Hefte 3. s. 276-286.
 • Folkvord, Benn; Olsen, Harald Sigurd (2009). Rabatt iarveavgift ved arv av ikke-børsnoterte aksjer mv. Skatterett. ISSN 0333-2810. Hefte 2.
 • Olsen, Harald Sigurd (2009). Arv av ikke-børsnoterte aksjer - en skatteøkonomisk betraktning. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN 1500-0788. Volum 12. Hefte 2. s. 62-68.
 • Olsen, Harald Sigurd (2009). IFRS 2 - aksjebasert avlønning og arbeidsgiveravgift. Praktisk økonomi & finans. ISSN 1501-0074. Hefte 1.
 • Olsen, Harald Sigurd (2008). Rentevirkninger knyttet til inntekter og utgifter i anleggskontrakter. Beta. ISSN 0801-3322. Hefte 1. s. 66-73.
 • Olsen, Harald Sigurd (2008). Utsatt skatt ved regnskapsmessig behandling av leasingavtaler. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN 1500-0788. Volum 11. Hefte 1. s. 95-111.
 • Olsen, Harald Sigurd (2007). Skatte- og arveavgiftsmessig nøytralitet ved arv av ikke børsnoterte aksjer. Økonomisk forum. ISSN 1502-6108. Volum 61. Hefte 1. s. 44-48.
 • Olsen, Harald Sigurd (2006). Langsiktige tilvirkningskontrakter - en pedagogisk note. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN 1500-0788. Volum 9. Hefte 05.06.2006.
 • Olsen, Harald Sigurd; Boye, Knut (1998). Nåverdiberegninger til egenkapital og prosjekt. Praktisk økonomi og ledelse. ISSN 0803-4680. Hefte mar.98. s. 107-112.
 • Olsen, Harald Sigurd; Ladegård, Gro (1998). Regnskapsmessig behandling av finansiell leasing i kontantstrømanalysen. ?. Hefte mar.98. s. 67-71.
 • Olsen, Harald Sigurd; Zimmer, Frederik (1998). Beskatningen av underkursobligasjoner - En kommentar til Bjørn Torgrimsen. Skatterett. ISSN 0333-2810. Hefte mar.98. s. 252-256.
 • Olsen, Harald Sigurd; Pedersen, Pål Andreas (1997). Optimal levetid for realkapital og mulige innlåsningseffekter. Sosialøkonomen. ISSN 0038-1624. Volum 51. Hefte 5. s. 22-27.
 • Olsen, Harald Sigurd (1996). Avgiftsmessig asymmetri i samband med leasing. Skatterett. ISSN 0333-2810. Volum 15. Hefte 14. s. 69-78.
 • Olsen, Harald Sigurd (1996). Redovisning av leasingavtal i Norge och Sverige. ?. Volum 22. Hefte 5. s. 33-44.
 • Olsen, Harald Sigurd (1995). Regnskapsmessig behandling av leasing. Beta. ISSN 0801-3322. Hefte 2. s. 12-22.
 • Olsen, Harald Sigurd (1993). Leasing av realkapital og skattereformen av 1992. Beta. ISSN 0801-3322. Hefte 1. s. 37-42.
 • Olsen, Harald Sigurd (2012). Profit Planning for Hospitality and Tourism, 3rd edition.
 • Olsen, Harald Sigurd (2007). Regnskapsmessig behandling av obligasjonslån.
 • Olsen, Harald Sigurd (1996). Dagskursløsning kontra laveste verdis prinsipp.
 • Olsen, Harald Sigurd (1996). Regnskapsmessige problemstillinger i bilbransjen - en kommentar.