MENY

UiS på Arendalsuka

Universitetet i Stavanger deltar i et bredt program på Arendalsuka 12. - 17. august 2019. Møt oss der!

UiS har en rekke arrangement på hotell Clarion Tyholmen og på smartbyskuta i Pollen. Åpent for alle og gratis inngang.

Mandag 12. august kl 13:00 - 14:30
Samfunn i omstilling – når klima og lovgivning møter teknologi og nye virksomheter
For å få til omstilling mot et lavutslippssamfunn trengs ikke bare ny teknologi, men også nye løsninger på eksisterende utfordringer der vi bor.
Arrangør: Universitetet i Stavanger og Nordic Edge Smart City Innovation Cluster
Sted: Clarion Hotel Tyholmen, "Sal B"
Les mer

Tirsdag 13. august kl. 08:00 - 09:45
Fra olje- og gassnasjonen til Energilandet
Hva skjer når en globalt ledende norsk olje- og gassklynge setter seg i førersetet for å videreutvikle industrien og omstille den til framtidsrettede, bærekraftige energiløsninger?  Verden vil trenger mer energi, samtidig som utslippene må ned. Norge kan fortsatt spille en nøkkelrolle som global energinasjon. 
Arrangør: Næringsforeningen Stavanger-regionen, Norwegian Energy Solutions, Nysnø Klimainvest AS, Greater Stavanger, Universitetet i Stavanger
Sted: Arendal gamle rådhus, "3 etasje"
Les mer 

Tirsdag 13. august 08:30 - 10:30
Veiutbygging i et bærekreaftig perspektiv

Mer bærekraftige veiutbygginger krever ny teknologi og innovasjon. Spennende samarbeid på tvers av næringer bidrar til nye anvendelser av materialer og produkter. Seminaret gir et innblikk i forskning på området, rammebetingelser/målsettinger, og viser noen eksempler på ny bærekraftig teknologi som er tatt i bruk. Det skal også gi inspirasjon til nye ideer og innovasjoner, gjerne ved bruk av «cross-over» teknologi fra olje & gass industrien. Medvirkende: Ove Njå, professor ved Universitetet i Stavanger 
Arrangør: GCE NODE og Nye Veier
Sted: Statsraad Lehmkul, Arendal 
Les mer

Tirsdag 13. august kl. 09:00 - 10:30
Fremtidens medisin – drevet av teknologi og kunstig intelligens?
Frokostseminar: Helse-Norge er i ferd med å endres ved at bruk av teknologi får en større rolle både for å oppnå bedre behandling for pasientene og for å kunne effektivisere ressursbruk. Hva vil dette bety for den enkelte pasient, for samfunnet, og for måten det arbeides på i sykehus og i primærhelsetjenesten?
Arrangør: Universitetet i Stavanger og Stavanger universitetssjukehus
Sted: Clarion Hotel Tyholmen, "Kitchen &Table"
Les mer  

Tirsdag 13. august kl. 10:00 - 11:30
Bærekraft & business – tåler havet den belastningen vi nå utsetter det for?
Det er et uttalt mål at Norge skal være en ledende havnasjon, men hvordan løser vi en bærekraftig utvikling av verdiskapning i verdenshavene sammen med ønsket om økonomisk vekst? Er havet en uendelig ressurs? Hvordan forvalter vi våre egne ressurser sett opp mot det globale perspektivet – hvordan sikrer våre styresmakter en forskningsbasert forvaltning av ressursene? 
Arrangør: Arendalsuka, NORCE, Universitetet i Stavanger, UiT, UiA, UiB og Havforskningsinstituttet.
Sted: Arendal kultur- og rådhus
Les mer 

Onsdag 14. august kl. 13:30 - 15:00
Hvis sosial kompetanse er viktigst – tar kvinnene over?
Vi spør: Avkastningen på sosial og emosjonell kompetanse blir stadig høyere: Tar kvinnene over? Hva skjer med ytringskulturen om det sosiale vektlegges mer i samfunnet? Kan større vekt på det sosiale gi oss mer konforme borgere og medarbeidere heller enn å by på kunnskapsbaserte motargument? 
Arrangør: Universitetet i Stavanger og KÅKÅnomics
Sted: Clarion Hotel Tyholmen, "Lille Torungen"
Les mer

Torsdag 15. august kl. 13:00 - 14:30
Lek eller læring i barnehagen, eller ja takk begge deler?
Hva har barns tidlige utvikling å si for senere læring? Hvordan kan vi ta bruke ny forskning på en ansvarlig måte som både ivaretar barnas hverdag og fremtid? To omfattende forskningsprosjekt blir presentert, med påfølgende debatt ledet av Anne Lindboe, tidligere barneombud og direktør i private barnehagers landsforbund.
Arrangør: FILIORUM Senter for barnehageforskning ved Universitetet i Stavanger
Sted: Clarion Hotel Tyholmen, "Lille Torungen"
Les mer

Torsdag 15. august kl. 15:30 - 17:30
Kapittel 9A – forbedring eller forverring av skolemiljøet?
Målet med endringer i opplæringslovens kapittel 9A var å sikre et godt og trygt skolemiljø for alle skoleelever. Noe av det mest sentrale er aktivitetsplikten: alle som arbeider på en skole har plikt til å følge med på om den enkelte elev har et trygt og godt skolemiljø. Men har opplæringslovens kapittel 9A noen effekt? Har skolebarn fått det bedre?
Arrangør: Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger
Sted: Clarion Hotel Tyholmen, "Sal B"
Les mer

Hele Arendalsuka: Smartskuta
Her blir det møter, pitcher, temasamlinger og sosialt program gjennom hele uka – alt med fokus på å utvikle smartere samfunn til det beste for innbyggerne. Det handler om samarbeid og innovasjon innenfor helse og velferd, utdanning og kunnskap, energi, klima og miljø, urban kunst, demokrati og medvirkning, sikkerhet, mobilitet og transport.
Arrangør: Stavanger kommune, Sandnes kommune, Gjesdal kommune, Greater Stavanger, Nordic Edge og Universitetet i Stavanger
Sted: Smartskuta ligger fortøyet i Pollen ytterst, nær Clarion Tyholmen

 

Se mer informasjon på Arendalsukas nettsider, eller kontakt Vibecke Lykke Olsen, mobil 98116330 / e-post vibecke.olsen@uis.no