MENY

Hvilken betydning har Triangulum hatt for regionen?

Siden 2014 har Stavanger vært med i Horisont 2020-prosjektet Triangulum. Som fyrtårnby, sammen med Manchester og Eindhoven, har Stavanger demonstrert helt nye smartby-løsninger. Hvordan har det gått?

Partnerne i prosjektet inviterer deg nå til et seminar som gir innblikk i hvilke løsninger som er utviklet og hva Triangulum har betydd for Stavanger-regionen.

Gratis - meld deg på her

Program

08.30 Registrering, mingling og kaffe

09.00 Velkommen og historien om Triangulum Stavanger
Kristin Reitan Husebø, administrerende direktør i Greater Stavanger

09.15 Testing, læring og anskaffelse av batteribusser
Marianne Chesak, fylkesvaraordfører i Rogaland fylkeskommune

09.30 Datahub for smarte byer og bedrifter
Tom Ryen, leder av Institutt for data- og elektroteknologi, Universitetet i Stavanger

09.45 Veien fra energisentral til ambisiøs klima- og miljøplan
Leidulf Skjørestad, direktør for Bymiljø og utbygging i Stavanger kommune

10.00 Pause

10.15 Hvilke europeiske markedsmuligheter har Triangulum gitt?
Dagfinn Wåge, leder for F&U og Innovasjon, Lyse AS

10.30 Et EU-prosjekt går mot slutten. Hva nå?
Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger

10.45 - 11.30 Prosjektledertorg 
Møt prosjektlederne fra alle de lokale partnerne

Det kan forekomme endringer i programmet

Åpent for alle - meld deg på

Les mer om Triangulum-prosjektet

Illustrasjon av Triangulum-prosjektet