MENY

Doktorgrad om helsehjelp ved langvarige smerter

Torsdag 23. mai 2019 disputerer Kine Gjesdal for graden philosophiae doctor i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger.

Gjesdal vil forvare avhandlingen Exploring experiences of chronic pain care from the perspectives of patients and nurses: A qualitative study

Hovedveileder er professor Bodil Furnes, UiS. Medveileder er professor Elin Dysvik, UiS.

Oppgitt emne for prøveforelesning: Hva kjennetegner det kvalitative forskningsintervjuet, styrker og svakheter?

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 10 og disputas kl 12.