MENY

Visning av bachelor- og masterfilmer

Onsdag 15. mai vises årets bachelor- og masterfilmer laget av studenter på bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon og master i dokumentarproduksjon.

Først vises årets filmer fra bachelorstudenter på fjernsyns- og multimedieproduksjo, så vises filmene fra masterstudenter på master i dokumentarproduksjon.

 

 

Blant annet vises filmen «Tomrommet»: Et arr fra en fortid som barn av en alkoholisert far.

Ett av ti barn vokser opp med en eller flere foreldre som misbruker alkohol (tall fra 2011). Studier  viser at disse barna har større helserisiko, og flere  følelsesmessige og atferdsmessige problemer. De kan også få angst, depresjon, søvnvansker, lavt selvbilde og relasjonsvansker i senere alder.

Filmen «Tomrommet» handler om å være voksen og bære på arr fra en barndom med en alkoholisert far. Filmen tar utgangspunkt i multi-kunsteren Martin Mentzoni fra Haugesund, som til daglig lever av kunsten sin. Han har ikke råd til egen leilighet, og er avhengig av å selge kunst for å skaffe mat på bordet. I ung alder bestemte han seg for å gi opp sin alkoholiserte far, og har siden den gang fornektet hans tilstedeværelse. Men hva skjer den dagen trangen for forsoning kommer snikende? Hva skjer når dette går utover kunsten hans?

Filmen er laget av masterstudent i dokumentarproduksjon, Magnus Kirkaas Gjertsenen. Han laget filmen fordi han ønsker å sette alkoholmisbruk i familielivet på dagsorden i Norge.

– Dette er et tema som ofte dukker opp i juletider, men som er et vedvarende problem for de det gjelder.

Alle interesserte er velkommen til visning av filmen onsdag 15. mai, klokken 14.00. Visningen er i EOJ-009 (kinoen i underetasjen i Elise Ottesen-Jensens hus).