MENY

Disputas om kunnskapsoverføring mellom industriar

Tirsdag 4. juni 2019 vil Hilda Bø Lyng disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Bø Lyng forsvarer avhandlinga Opposites Attract: Knowledge transfer in Cross-industry Innovation. Avhandlinga dreier seg mellom anna om korleis petroleum- og helsesektoren kan nytte kunnskapen til kvarandre. Les meir på forskning.no

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er: What is the role of power, interests, and trust in cross-industry innovation?

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing og sjølve disputasen frå kl. 12.15.

Leiar for disputasen er førsteamanuensis Jon T. Selvik ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).

Disputas om kunnskapsoverføring mellom industriar

Hilda Bø Lyng