MENY

Doktorgrad om psykiske problemer etter rusmisbruk

Onsdag 5. juni 2019 disputerer spesialist i psykiatri Melissa Weibell for graden ph.d. i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger.

Weibell vil forsvare avhandlingen Substance use and first-episode psychosis: Treated incidence of substance-induced psychosis and the impact of substance use on long-term course and outcome in psychosis.

Hovedveileder er Jan Olav Johannessen, professor II ved UiS og forskningsleder for psykiatri ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Medveiledere er psykologspesialist og ph.d. Wenche ten Velden Hegelstad, SUS, professor Tor Ketil Larsen Universitetet i Bergen, og professor Jørgen Gustav Bramness ved Universitetet i Tromsø.

Oppgitt emne for prøveforelesning er: Personal and clinical recovery, a critical discussion.

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 9.15 og disputas kl 11.

Melissa Weibell

Melissa Weibell (39) er spesialist i psykiatri og overlege på klinikk for psykisk helsevern ved SUS.