MENY

Disputas om bølgebryting mot marine installasjonar

Tirsdag 18. juni 2019 vil Shengnan Liu disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Liu forsvarer avhandlinga CFD modelling of Violent breaking Wave Impacts on Marine Structures

Prøveførelesing startar kl 10.00. Emnet for førelesinga er: State-of-the-art and development of tidal energy converters.

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing og sjølve disputasen frå kl. 12.15.

Leiar for disputasen er instituttleiar Tor Hemmingsen, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164 (kart).

Foto av Shengnan Liu

Shengnan Liu