MENY

Disputas om foreldreinvolvering i barns helsetilbud

Tirsdag 25. juni 2019 disputerer spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi Antje Aarthun for graden philosophiae doctor i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger.

Aarthun vil forsvare avhandlingen Parental involvement in children's healthcare decisions at the hospital: A health-promoting perspective

Hovedveileder er professor Kristin Akerjordet, Universitetet i Stavanger. Medveileder er professor Knut Øymar, Universitetet i Bergen. 

Oppgitt emne for prøveforelesning: Familieterapi i forbindelse med barns innleggelse på sykehus – en oversikt over kunnskapsgrunnlaget.

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 9.15 og disputas kl 11.