MENY

Disputas om impulskontroll ved Parkinsons sykdom

Onsdag 26. juni 2019 disputerer psykolog Aleksander Hagen Erga for graden philosophiae doctor i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger.

Erga forsvarer avhandlingen Impulse control disorders in Parkinson's disease

Hovedveileder er Kenn Freddy Pedersen, overlege/nevrolog, Stavanger universitetssjukehus og postdoktor ved Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser (NKB).

Medveiledere er Guido Alves, leder og overlege/nevrolog ved NKB og professor II ved Universitetet i Stavanger (UiS), og professor Kolbjørn Kallesten Brønnick ved UiS.

Oppgitt emne for prøveforelesning: Kognitive og emosjonelle forstyrrelser i tidlig fase av Parkinsons sykdom.

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 9.15 og disputas kl 11.